Welcome to

Unique Quantum Healing

Beyond awakening consciousness

I alone cannot change society. But I can radically transform my own
consciousness.

Onze samenleving lijkt op talloze vlakken vast te lopen: ongelijkheid,

polarisering, ineenstorting van ecosystemen en massale stress en burn-
outs. Het zijn de symptomen van een systeem dat ons niet langer dient.

Meer dan een klimaatcrisis of een economische crisis zie ik een
verbindingscrisis: we voelen dat we de verbinding met moeder aarde,
met elkaar en met onszelf zijn kwijtgeraakt. Als healer help ik om de
verbinding weer te herstellen.

Mijn visie en missie: herstel van de verbinding

Natural Health and Lifestyle wants as many human beings as possible to be and live fully connected to their essence. To truly get to know and understand themselves, and to feel the foundation that is created from this connection. Our vision is also about living in connection with nature, with everything planet Earth provides for us. When we live in connection with who we truly are, then we no longer need the acceptance and understanding of others… and the world can fully flourish

Hoe ik dat doe? Mijn kracht is om het spirituele en het aardse met elkaar verbinden. Ik noem mijn methode Unique Quantum Healing. Ik help mensen om zich weer met hun unieke kracht te verbinden door heling via
het kwantumveld.

Iets voor jou?

Misschien merk je dat het reguliere medische circuit niet meer alle antwoorden voor je heeft. Misschien ben je jezelf in deze gejaagde maatschappij een beetje kwijtgeraakt, leef je meer vanuit je hoofd dan vanuit je hart, en sta je open voor alternatieve routes om je klachten te transformeren. Of misschien heb je al heel veel gedaan en weet je hoe lastig het kan zijn om de taaie ‘oude’ stukken in jezelf te helen. Wat je beweegreden ook is: ik ontvang je graag.

Healing van het trauma achter de klachten

De nadruk in mijn behandelingen ligt op het werken met trauma op verschillende energetische
lagen en dimensies. Vanuit mijn achtergrond als GZ psycholoog weet ik hoe klachten zoals
depressie, angsten en andere stoornissen bijna altijd direct of indirect voortkomen uit eerder trauma.
Dit trauma heeft vervolgens invloed op alle lagen van je systeem. Gaandeweg heb ik geleerd dat
conventionele behandelmethoden zoals gesprektherapie vaak blijven steken op het bewuste,
rationele niveau terwijl de oorzaak dieper ligt. Bovendien kunnen klachten ook voortkomen uit de
familielijn, uit vorige levens of uit ‘bagage’ uit de omgeving die vaak onbewust door hooggevoelige

mensen wordt opgepikt.

Mijn aanpak is dan ook holistisch – en Quantum Healing is daar voor mij de vertaling van. Sinds ik in
Australië en India in de leer ben geweest en hier zelf in mijn praktijk mee ben gaan werken, weet ik

dat herstel van klachten geen eindeloos lang en taai pad hoeft te zijn.

Het kwantumveld: hoe zit dat?

Momenteel zet de kwantumfysica de wetenschap op zijn kop: natuurkundigen hebben vastgesteld
dat de fysieke werkelijkheid slechts een afspiegeling is van ons bewustzijn -en dat ogenschijnlijk
vaste materie in wezen bestaan uit miniscule deeltjes energie die allemaal met elkaar in verbinding

staan. Dit heeft grote gevolgen voor onze aannames over leven, dood en bewustzijn.

Quantum Healing is een methode van genezing die gebruikmaakt van deze principes in relatie tot
ons bewustzijn. Als quantum healer tap je in op de diepere lagen van iemands energetisch
systeem – tot aan de bron van de verstoring – waardoor geblokkeerde energie direct kan
transformeren naar heelheid. Het kwantumveld is voor mij het universele nulpunt voorbij tijd en
ruimte; het kosmisch bewustzijn waarin alle informatie samenkomt. Heling vanuit dit veld is direct

en diepgaand en het herstelt de verbinding met jezelf en met je omgeving.

Contact us

Wij willen u ondersteunen bij al uw vragen

connect@uqhealing.com